Geoteknikk

Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Leire, silt, sand, berg og snø er viktige materialer i geoteknikken. Geoteknikk omfatter fagfelt som jord- og bergmekanikk, geofysikk, hydrogeologi og tilgrensende fagområder som geologi. Geoteknikk og ingeniørgeologi er en spesialisering innen bygningsingeniørfaget.

06.05.202215:18 Ragnhild Stjernstrøm

Fagfeltet omfatter vitenskapelige metoder og ingeniørmetoder til innsamling og tolkning av grunnens fysiske egenskaper for løsning på ingeniøroppgaver. Den praktiske anvendelsen, for eksempel fundamentering, har tvunget frem vitenskapelig behandling av faget. I dag brukes geoteknikk både om den teoretiske og praktiske anvendelsen.

Relaterte artikler