Sommervikar Sondre

Sondre studerer byggingeniør, konstruksjon og byggdesign ved USN Porsgrunn og har i sommer jobbet hos INDIRA ved kontoret i Bodø. 

Han hadde kjennskap til Indira igjennom våre ansatte, og visste at vi kunne tilby en utfordrende og varierende praksis innenfor flere interessante temaer.

Sondre synes at arbeidsoppgavene hos Indira har vært både lærerike og interessante. Han har blant annet jobbet som SHA-KU og med BIM modeller i Dalux. Sondre føler erfaringene fra arbeidstiden hos Indira vil gi merverdi videre i studieforløpet.
Han har fått et godt inntrykk av Indira som en solid bedrift med særlig høy kompetanse innenfor BA-segmentet.

- Jeg har fått jobbet med fremdriftsplanlegging og fremdriftsoppfølging. 
I planleggingsfasen ble MS Project benyttet.
Videre har jeg fått jobbet med mengdekontroll og fakturaoppfølging.

Oppfølgingen ute på prosjektene i sommer har gitt meg god erfaring som jeg tar med meg videre inn i utdanningen min.

Videre har jeg fått interessante erfaringer på bergvarmeprosjektet for Statsbygg på Nord universitet, campus Bodø. Her har jeg vikariert som SHA-KU med ukentlige vernerunder og rapportert status fremdrift ukentlig gjennom ferien for BHO.

 

Sondre Lindgaard Pettersen