Nordlaks Smolt AS

- Byggherreombud/assisterende byggherreombud
- Prosjekteringsledelse
- SHA KP/KU
- SØK
- UAK

PROSJEKTBESKRIVELSE
INDIRA er engasjert som byggherreombud i forbindelse med Nordlaks Smolt AS sin oppgradering og utvidelse av smoltanlegget i Nusfjord.

Nordlaks smolt AS (NLS) inngår i Nordlaks-konsernet som har base på Stokmarknes. NLS har i dag smoltproduksjon i Mørsvikbotn i Sørfold kommune, på Innhavet i Hamarøy Kommune og i Nusfjord i Flakstad kommune.

Nordlaks Smolt AS har over tid planlagt oppgradering og utvidelse av sitt nåværende anlegg i Nusfjord. Prosjektet er nå kommet til utførelse og inneholder flere delprosjekter; dambygging, bygging av smoltanlegg utformet som RAS m/adm. bygg og kaianlegg ved sjøen. Kaifront er 30 m og kaia har en seilingsdybde på 10 m. Kaia skal under drift brukes i forbindelse med utskiping av smolt med brønnbåt.  

Anlegg for resirkulerende akvakultursystem (RAS) for smoltproduksjon med tilhørende utomhus. Anlegg består av en produksjonshall med tilhørende logistikkdel, administrasjonsbygg med overnatting, interne veier og parkeringsarealer. Utover dette bygges ny dam/inntak og tilhørende kai til anlegget.

Indira bistår med prosjektutvikling, tilbudsutarbeidelse, kontrahering og prosjektadministrasjon. INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin tverrfaglige kompetanse til det beste for prosjektutvikling og gjennomføring av prosjektet.

OPPDRAGSGIVER: Nordlaks Smolt AS

PERIODE: 2022 - 2025

TOTALT BRA: Ca. 6000 m2 BRA (bygg), 30 m betongkai med 10 meter seilingsdybde

Oppdragsgivers hjemmeside: https://www.nordlaks.no/

 

Relaterte artikler