Prosjektutvikling

Prosjektutvikling er en planleggingsprosess som bygger på behov og budsjetter.

Bearbeidelse av disse to faktorene kan utrykkes som en prosjektutvikling, der man analyserer alle ytre muligheter og risiko før man begynner på prosjekteringen av det endelige byggverk.

Sammen med budsjettarbeidet, er dette en viktig prosess for et vellykket prosjekt.