Prosjektledelse

Prosjektlederen er byggherrens eller totalentreprenørens representant i byggeprosjektet.

En prosjektleder vil normalt ha fullmakt til å forhandle med de øvrige prosjektdeltagerene på vegne av byggherren eller totalentreprenøren.

Avhengig av størrelse og gjennomføringsmodell kan også prosjektleder inneha roller som byggeleder og prosjekteringsleder.