Stingraybygget - Breeam excellent sertifisert

Oppdrag:
- Prosjektleder
- ITB koordinator
- SHA-koordinator
- Breeam koordinator
- UAK

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Indira har fått tillitten til å lede byggeprosessen for bygg 2, Stingray-bygget i «Wenberg Inovation park». Tidligere har vi hatt oppdraget med bygg 1, som nå er referanse for Stingray-bygget. Bygget skal fungere som et kombinert kontorbygg og servicesenter for Stingray sine laserkanoner mot lakselus. Det satses stort på teknologi og bærekraft i prosjektet som skal sertifiseres til BREEAM Excellent. For å få til dette installeres det blant annet sjøvarmepumpe som kan betjene inntil 4 bygg, solceller på hele taket, og det forberedes for lading av elektriske båter i fremtiden. 

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Wenberg fiskeoppdrett og deres nye leietaker Stingray.

 

Oppdragsgiver: Wenberg fiskeoppdrett

Periode: 2021-2023

Total byggekostnad: 45 MNOK

Link til Byggeindustriens omtale: https://www.bygg.no/overtok-breeam-excellent-sertifisert-industribygg-pa-fauske/1520812!/

Relaterte artikler