Prosjekteringsledelse

Prosjekteringslederen har ansvaret for koordineringen av prosjekteringsarbeidet.

Dette er en oppgave som bør legges til enten prosjektlederen eller en av de prosjekterende. I større prosjekter kan denne oppgaven ivaretas av en egen person.

Prosjekteringsleders viktigste oppgave er å sikre at samspillet mellom de prosjekterende fungerer, og at prosjekteringsarbeidet kvalitetssikres.

Vi tror at vår tverrfaglige innsikt er et viktig bidrag i prosjekteringsprosessen.