Kirkenes Barnehage

Oppdrag:
- Prosjektledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som prosjekteringsleder i detaljprosjekteringsfasen for totalentreprenør Tecto Entreprenør AS.

Kirkenes barnehage er et nybygg lokalisert i et boligområde sør for Kirkenes sentrum. Barnehagen skal ha 6 avdelinger. Avdelingene er organisert i tre enheter der to og to avdelinger har felles inngang. Hver enhet deler grovgarderobe, kjøkken, stellerom, toaletter, grupperom, lager og vognrom. Største dimensjonerende antall barn blir 108. Antall ansatte vil være 20. Barnehagen bygges etter TEK17, og skal i tillegg oppfylle passivhusstandard. Totalt BTA er ca. 1630 m2.

INDIRA er takknemlig for tilliten og har involvert sin kompetanse til det beste for oppdragsgiver Tecto Entreprenør AS.

Oppdragsgiver: Tecto Entreprenør AS

Periode: 2022

Total byggekostnad:  Ca. 100 mNOK

Relaterte artikler