Prosjektering byggteknikk

Vi tilbyr tjenester innenfor bygge- og anleggsprosjektering og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 innenfor området prosjektering av konstruksjonssikkerhet.

 

Vi utfører:
· Statiske beregninger og dimensjonering av stål-, betong- og trekonstruksjoner.
· Utarbeidelse av 3D-modell av bæresystemet (alle faser).
· Utarbeidelse av form-, armeringstegninger, og bøyelister.
· Utarbeidelse av system-, verkstedtegninger og materiallister for stålkonstruksjoner.
· Uavhengig kontroll/ 3.partskontroll

Vi har i tillegg godt samarbeid med rådgivende ingeniører fra andre fag som vi kan engasjere som underleverandører slik at vi kan levere komplette rådgivertjenester. Det er da naturlig at vi styrer/leder prosjekteringsgruppen med ressurser fra vår PA-avdeling.

PROGRAMVARE

Modellering/tegning

Til 3D-modellering/BIM og tegningsutarbeidelse benytter vi Tekla Structures. Vi benytter Tekla i alle faser av prosjekteringen. Fra tidligfase med grove 3D-modeller som gir god visualisering slik at eventuelle konflikter og utfordringer oppdages tidlig og kan utbedres. I detaljprosjekteringen bygger vi en 3D modell av bæresystemet i Tekla i sin helhet med detaljnivå ned til hver enkelt bolt og armeringsjern. Dette gir oss et visuelt verktøy som gjør at vi lettere kan utarbeide gode gjennomtenkte løsninger. Modellen er også et svært godt og visuelt kommunikasjonsverktøy som svært ofte brukes til gjennomgang av løsninger/detaljer med kunden og brukere.
Fra modellen genererer/utarbeider vi tegninger (pdf/dwg) og lister til alle faser av prosjektet, samt 3D modell (IFC) som kan leses med gratisprogrammer. Vi har også Autocad.

Beregning

· Ove sletten programpakke
· G-prog programpakke
· SBI steel conections
· Mathcad