Nytt Helsehus Narvik

Oppdrag:
- Prosjektledelse
- Byggherreombud

29.10.202012:04 Hilde Normark

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert som prosjektleder og byggherreombud for planlegging av nytt Helsehus for Narvik kommune, enhet eiendomsforvaltning. 

Helsehuset planlegges etablert på Furumoen i Narvik i tilknytning til Universitetssykehuset Nord Norges etablering av nytt sykehus, Nye UNN Narvik.

Samlokaliseringen av helsehus og sykehus gjør at det samarbeides om gevinstrealisering for begge parter. Felles funksjoner og behov med hensyn til arealutnyttelse vurderes.

Hovedfokuset for begge parter er et best mulig pasientforløp. For å få til dette er det fokus på nytenking med hensyn til finansiering, avtaler, leie av lokaler og tjenester fra hverandre etc., samtidig som det er viktig at begge parter oppnår gevinster gjennom realisering av prosjektene.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil bidra med sin kompetanse til det beste for Narvik kommune

OPPDRAGSGIVER: Narvik kommune

PERIODE: 2018 – 2024
BYGGEKOSTNAD: 350 MNOK
, click to open in lightbox