Narvikfjellet

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk
- Prosjektledelse
- Byggeledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA bistår med prosjektledelse for utviklingen i Narvikfjellet. 

INDIRA har vært engasjert som rådgiver bygg for prosjektering av fundamenter til ny gondol i Narvikfjellet, samt prosjekt- og byggeleder. 

Indiras har detaljprosjektert fundamenter for bunnstasjon, gondolgarasje, kontrollbygg, 8 master og toppstasjon. Indira har i tillegg detaljprosjektert stålet for overbygget til toppstasjonen. Overbygget for toppstasjonen er fundamenteret direkte på fjell og forankret med fjellbolter mens øvrige fundamenter for den nye gondolen er utført som løsmassefundamenter.

Overbygget for toppstasjonen er utført som stålbygg avstivet med stive rammer i tverretningen og vindkryss i lengderetningen. Indira har levert verkstedtegning til Ofoten Mek som leverte og monterte stålkonstruksjonen.

OPPDRAGSGIVER: Narvikfjellet AS

PERIODE: 2017 - dd

Kjetil Janson
Kjetil Janson
Kjetil Janson
Kjetil Janson