Svebjørn Auto

Oppdrag:
- Prosjektadministrasjon
- Byggeledelse
- Prosjektledelse
- SHA koordinator

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som prosjektansvarlig for nye Svebjørn Auto. Arbeidet består av prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og komplett utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt ivareta KU. INDIRA har ivaretatt byggefasen for utbygger frem til ferdig bygg.

INDIRA er veldig takknemlig for tilliten og har benyttet sin tverrfaglige kompetanse til det beste for byggherre og prosjektet. BIM en av flere nyttige verktøy for prosjektet, der visualisering av bygget skaper en felles forståelse fra interne grensesnitt til komplett bygg. 3D modell har sammen med totalentreprenøren blitt benyttet for prosjektgjennomføring i utvidede perspektiver.

INDIRA takker for godt samarbeid med Byggherre og Arkitekt i prosjektgjennomføringen.

OPPDRAGSGIVER: Svebjørn Auto

PERIODE: 2016 – 2018
Kjetil Janson
Kjetil Janson