Byporten - Kontorbygg til statsforvalteren

Oppdrag:
- Prosjektutvikling
- Prosjektleder
- Byggeleder
- SHA KU
- UAK

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA AS takker for tilliten i forbindelse med prosjektutviklingen og gjennomføringen av Byporten, som er et nytt enbrukerbygg til Statsforvalteren. Det er Eiendom 2020 AS som har stått ansvarlig for byggingen og vi vil takke Trond Amundsen og co som har satt sammen ett utrolig bra team til prosjektutviklingen og prosjektgjennomføringen. Vi er stolte å ha vært en del av dette prosjektet.

INDIRA har bidratt med sin komplementære ingeniørkompetanse innenfor bygg og tekniske fag.

Byporten er ca 3 200 kvm, fordelt over 4 plan. Bygget sto ferdig sommer 2020.

OPPDRAGSGIVER: Statsforvalteren i Nordland

PERIODE: 2018-2020
PROSJEKTKOSTNAD: 150 MNOK