Domus Narvik

Oppdrag:
- Ansvarlig søker
- Prosjekteringsleder
- Prosjektering byggteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som prosjekteringsleder, ansvarlig søker og prosjekterende byggteknikk i forbindelse med Constos oppføring av 26 leiligheter i fire etasjer på taket av forretningsbygget Domus i Narvik sentrum. Utbyggeren Kubera AS sto bak Frydenlund terrasse som er oppført i tre fulle etasjer, samt en tilbaketrukket toppetasje med tre leiligheter. De 26 leilighetene har en spektakulær utsikt over malmbyen.

Prosjektet hadde byggestart våren 2018 og var ferdigstilt sommeren 2019.

I første fase var det forsterkning av fundamenteringen for den nye boligdelen med nye søyler til fjell gjennom eksisterende bygg. Bygget var i full drift i byggeperioden, noe som krevde ekstra fokus på planlegging og sikkerhet.

Domusbygget var, da det ble tatt i bruk i 1975, Nord-Norges største forretningsbygg med en grunnflate på ca. 3.000 kvadratmeter. Dagens parkeringsetasje over forretningssentret er nå felles kundeparkering og parkering/ boder til boligdelen.
Boligprosjektet har en grunnflate på ca. 700 kvadratmeter, mens toppetasjen har et areal på ca. 400 kvadratmeter. Boligprosjektet er totalt på ca.2 970 kvadratmeter.

INDIRA er takknemlig for tilliten og stolt av å kunne bidra med vår kompetanse til det beste for Consto og Fryden Bygg AS.

Oppdragsgiver: CONSTO EIDE AS
Periode: 2018 – 2019

Kjetil Janson