Universitetet i Tromsø - Campus Narvik

Oppdrag

- Rådgiver byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av totalentreprenøren Peab Bjørn Bygg AS ved rehabiliteringen av UiT Campus Narvik. 

Narvikavdelingen av Universitetet i Tromsø har bygningsmasse som er utført i to byggetrinn. Et byggetrinn er fra 1969 og et annet fra 1997. Prosjektet har bestått av ombygging og rehabilitering av det eldste bygget (ca 7000 m2 totalt). I tillegg ombygning og oppgradering av tilgrensende arealer fra det nyeste bygget. I hovedsak gjelder dette servicesenter, kantine og glassgård. Prosjektet inkluderte også renovering av samtlige fasader fra 1969 og fasaden rundt kantinen.

INDIRAs oppgave har vært:

Kontrollberegninger og forsterkninger eksisterende konstruksjoner.
- Vurdering stabilitet
- Detaljprosjektering stål med verkstedtegninger
- Nytt tak, teknisk rom på tak
- Mesaninetasje
- Detaljprosjektering plasstøpt betong

Vi har jobbet tett med Peab i hele prosessen.

INDIRA er takknemlig for tilliten og takknemlig for at Peab valgte oss som samarbeidspartner på dette spennende prosjektet med Statsbygg som sluttkunde.

OPPDRAGSGIVER: Peab Bjørn Bygg AS

PERIODE: 2019-2022

Kalle Punsvik (fra nettside UiT)

Relaterte artikler