Ferda Nordkjosbotn

Oppdrag:
- Prosjektledelse
- Byggherreombud
- Prosjekteringsledelse
- SHA-KP
- KU

INDIRA har vært engasjert av byggherren med rollene prosjektleder/byggherreombud, prosjekteringsgruppeleder, SHA-KP og KU.

 

INDIRA er takknemlig for tilliten og har med sin kompetanse bidratt til at Ferda kan flytte inn i et nytt flott bobilsenter i Nordkjosbotn. Prosjektet har bestått av riving av gammel eksisterende bygning og bygging av nytt bobilsenter. Bygget er på ca. 1000 m2 og består av verksted/servicehall, vaskehall, lager, kontorer, garderober, kjøkken samt utstillingslokale for bobiler. I tillegg kommer opparbeidelse av utearealer for utstilling av bobiler og campingvogner o.l.

Oppdragsgiver: Bobil Eiendom Balsfjord AS

Periode: juni 2021 – oktober 2022

Entreprisekost: ca. 21,6 MNOK eks. mva.

 

Relaterte artikler