Ny RV80

Oppdrag:
- Geoteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert som geoteknisk prosjekterende for oppdatering av bergmodeller og datarapport og vurderinger om deponering av sprengtsteinsmasser i framtidig veglinje.

 

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for en 5,7 km. lang strekning av ny rv80 mellom Sandvik og Sagelva i Fauske og Bodø kommuner.  De tidligere planene er overført til nytt 3D/BIM prosjekteringssystem (Novapoint/Quadri).

 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Bypakke Bodø

Periode: 2022

Total byggekostnad: ca. 500 mill kr

Relaterte artikler