Prøvetakeranlegg LKAB

Oppdrag:
- Byggeledelse

INDIRA er engasjert av LKAB som byggeleder elektro, for oppføring av nytt prøvetakeranlegg.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin tekniske kompetanse og byggeplassoppfølging til det beste for prosjektet.  Prøvetakeranleggene er sentrale i kvalitetsoppfølgingen til LKAB for dokumentasjon av kvalitet på jernmalmleveranser.

Oppdragsgiver: LKAB Norge AS

Periode: 2020-

 

 

Relaterte artikler