Posten og Bring logistikksenter Tromsø

Oppdrag:
- SHA-ledelse (KU)

INDIRA er engasjert som SHA – KU (Koordinator utførelse).

INDIRA er takknemlig for tilliten og involverer sin kompetanse til det beste for Posten og Bring sitt nye logistikksenter i Tromsø.

Posten Eiendom Tromsø AS bygger opp et nytt Logistikksenter på Breivika i Tromsø kommune for Posten Norge AS. Terminalbygget er på ca. 8000 m2 og utført med en stålkonstruksjon, sandwich-elementer som yttervegger og hulldekker som etasjeskiller og takkonstruksjon. Terminalbygget er plassert på opparbeidet fylling i sjø i Stakkevollvegen.

Indira utfører rollen som SHA-KU iht. Byggherreforskriften og påser at entreprenører og andre aktører på byggeplassen følger SHA-planen.

OPPDRAGSGIVER: Posten Eiendom Tromsø AS

PERIODE: 2020-2021