Næringsbygg Narvik Havn - Agenda

Oppdrag:
- Prosjektutvikling
- Prosjektledelse

INDIRA er engasjert av Narvik Havn som prosjektleder for utviklingen av nytt næringslokale til AGENDA i Narvik.  

AGENDA sitt formål er å styrke den enkelte deltagers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Agenda skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv

INDIRA er takknemlig for tilliten fra Narvik Havn og vil involvere sin kompetanse til det beste for prosjektutvikling og gjennomføring av prosjektet. Prosjektets mål for AGENDA er å få samlokalisert sine tjenester under samme tak.

OPPDRAGSGIVER: Narvik Havn KF

PERIODE: 2021 -

Illustrasjon: LPO Arkitekter
Illustrasjon: LPO Arkitekter