Næringsbygg Bjerkvik

Oppdrag:
- Prosjektutvikling
- Prosjektledelse

INDIRA er engasjert av Thune som prosjektleder for utviklingen av nytt nærings- og boligprosjekt i Bjerkvik.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for prosjektutvikling og gjennomføring av prosjektet. Dette er et spennende prosjekt som er lokalisert meget sentralt i Bjerkvik. Prosjektet inneholder næringsseksjoner i plan 1 og leiligheter i etg over. Dette vil gi et løft for lokalsamfunnet og fornye sentrumsområdet.

OPPDRAGSGIVER: Thune

PERIODE: 2020 -

Illustrasjon: LPO Arkitekter
Illustrasjon: LPO Arkitekter