TORVET Residence

Oppdrag
- Rådgiver Byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av Torvet Residence i Narvik sentrum. Bygget oppføres i 6 plan der plan 1 legges til rette for næring, plan 2 kontorarealer og plan 3-6 leiligheter.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for oppdragsgiver Consto og Tiltakshaver Narvik Eiendom AS.

INDIRA har i detaljprosjekteringsfasen ansvar for totalstabilitet og detaljprosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner. Vurdering og fastsettelse av bæresystem utføres også av INDIRA.

INDIRA benytter TEKLA til modellering av betong- og stålkonstruksjoner i 3D, samt produksjon av arbeidstegninger. Vi 3D-modellerer blant annet armeringsføring i plasstøpte betongkonstruksjoner og nøyaktige knutepunkter i stålkonstruksjoner.

OPPDRAGSGIVER: CONSTO Nord AS

PERIODE: 2021-2022