Rødbankkvartalet Tromsø - Renovering og nybygg

Oppdrag
- Prosjektledelse
- Byggherreombud

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har bistått byggherren med prosjektledelse og rollen som byggherreombud på dette flotte prosjektet i Tromsø.

Prosjektet har omfattet riving og renovering av eksisterende bygg, samt nybygg for Sparebank 1 Nord-Norge i Tromsø Sentrum, «Rødbankkvartalet». Prosjektet består av to eldre bygg: "Rødbanken" fra ca 1915, og "Stenhuset" fra ca 1880, som ble renovert, i tillegg til oppføring av et 6 etasjes nytt kontorbygg. Ca 5000 m2. Utgraving av tomt, og renovering av bygg, ble gjennomført under oppsyn fra, og i tett dialog med antikvariske myndigheter. Det ble etablert gjennomgang fra alle fire sider i kvartalet. De tre bygningene ble knyttet sammen rundt et publikumstilgjengelig glassatrium med åpne løsninger og flytende overganger mellom funksjoner i bankresepsjon, kafe, restaurant og møteplasser. Utomhus ble fortau og tilliggende gater oppgradert iht kommunalteknisk norm.


Prosjektet ble gjennomført i to trinn: Samspillsfase og totalentreprise.

OPPDRAGSGIVER: Fredrik Langes gt 20 AS og Rødbankkvartalet AS.

 PERIODE: 2016-2020

 PROSJEKTKOSTNAD: Ca 300 mill

Svein Børre Mathisen
Svein Børre Mathisen
Svein Børre Mathisen
Svein Børre Mathisen
Svein Børre Mathisen