Narvikterminalen

Oppdrag
- Byggeledelse
- SHA-ledelse

27.08.202109:37 Grete Nyborg Rolandsen Grete Nyborg Rolandsen

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira er engasjert som byggeleder for "Forberedende arbeider" og "Jernbanetekniske arbeider" i forbindelse med utbyggingen på Narvikterminalen. Byggeleder skal også delta ved utarbeidelse av entreprisegrunnlaget.

Prosjektet skal gjennomføres som en utførelsesentreprise iht NS 8405.

OPPDRAGSGIVER: Bane NOR SF

PERIODE: 2021-2023

, click to open in lightbox