Narvikterminalen

Oppdrag
- Byggeledelse
- SHA-ledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som byggeleder/KU for utførelsesentreprise E01 «Forberedende arbeider og underbygning» og E02 «Jernbanetekniske arbeider».

E01 Utføres av A. Markussen AS.

E02 utføres Sprodrift AS.

INDIRA er takknemlig for tilliten og har involvert sin kompetanse til det beste for prosjektet og Bane NOR

Se video fra byggingen: https://vimeo.com/833292661

Narvikterminalen er sentral for godstransport mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Godstog går som ekspressrute mellom Alnabru og Narvik via Sverige. Varetransporten er hovedsakelig matvarer, forbruksvarer, nye biler og stykkgods nordover, samt fersk fisk og frossen fisk sørover. Trafikkveksten er relativt stor.

Terminalen ble bygd ut i 2013 og må bygges ut på nytt i 2021-22-23. Kapasiteten på Narvikterminalen var allerede i 2020 fullt utnyttet i timene rundt midnatt, og for ruteplan 2021 (R21) har dette medført at 6 godstog pr. uke i hver retning (totalt 12 tog pr. uke) som ble bestilt av togselskap for R21 ikke kjøres. Prosjektet er definert som en del av godspakke Nord i NTP.

Godskapasiteten på Narvikterminalen er økt ved hjelp av følgende tiltak:

  • Utvidelse av terminalen ved oppkjøp av naboeiendommer.
  • Riving av bygg: NAKO-bygget, Os-Expressen og eksisterende verksted.
  • Ombygging av sporviften inn på godsterminalen.
  • Nytt lastespor 15 sør for Lastegate 4.
  • Utvidelse av Lastegate 4.
  • Eksisterende bilrampe i spor 7 opprettholdes for beredskapstiltak, i tillegg bygges en ny rampe for ny bilterminal ved NAKO-bygget.
  • Ny lokalisering av bilterminalen (ved NAKO-bygget).
  • Nye jernbanespor til bilterminalen, spor 21 og 22.
  • Nytt vognverksted.
  • Nye jernbanespor inn til nytt vognverksted, spor 12 og 13. Begge sporene føres gjennom verkstedet og kobles til spor 16 i sør. Narvikterminalen planlegges utbygd med eksisterende terminal i full drift.

Prosjektet er gjennomført som en utførelsesentreprise iht NS 8405.

OPPDRAGSGIVER: Bane NOR SF

PERIODE: 2021-2023

TOTAL BYGGEKOSTNAD: ca. 330 MNOK

Byggeledelse: Trond Mikaelsen og Øyvind Frantzen

KU: Grete Nyborg Rolandsen

 

 

A. Markussen
A.Markussen AS
A.Markussen AS
A.Markussen AS
A.Markussen AS