Narvikterminalen - vognverksted

Oppdrag
- Byggherreombud

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira er engasjert som byggherreombud for nytt vognverksted på Narvikterminalen. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 

Det skal også utarbeides et forprosjekt og totalentreprisegrunnlag.

OPPDRAGSGIVER: Bane NOR SF

PERIODE: 2021-2023

Bane NOR