Vognverksted Narvikterminalen

Oppdrag
- Byggherreombud

27.08.202109:00 Grete Nyborg Rolandsen Grete Nyborg Rolandsen

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira er engasjert som byggherreombud for nytt vognverksted på Narvikterminalen. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 

Det skal også utarbeides et forprosjekt og totalentreprisegrunnlag.

OPPDRAGSGIVER: Bane NOR SF

PERIODE: 2021-2023

Mats Jørgensen
, click to open in lightbox