Tindvær og P-kjeller Parken

Oppdrag
- Rådgiver byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av Consto Nord AS ved oppføringen av ett leilighetsbygg og tilhørende parkeringskjeller i Svolvær. Leilighetsbygget består av næringsdel i 1. etasje og boligenheter i 2. til 6. etasje. Parkeringskjelleren ligger vegg i vegg med leilighetsbygget og består av to etasjer med parkering. Parkeringskjelleren er forberedt for bygging av leilighetsbygg over. Areal: Tindvær 2.400 m2 og Parken 1.100 m2.

INDIRAs oppgave har vært totalstabilitet og detaljprosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner. Vurdering og fastsettelse av leilighetsbyggets bæresystem har vært utført av INDIRA.

INDIRA benytter TEKLA til modellering av betong- og stålkonstruksjoner i 3D, samt produksjon av arbeidstegninger. Vi 3D-modellerer blant annet armeringsføring i plasstøpte betongkonstruksjoner og nøyaktige knutepunkter i stålkonstruksjoner.

INDIRA er takknemlig for tilliten og stolt over å ha bidratt med kompetanse til det beste for Consto Nord AS.

OPPDRAGSGIVER: Consto Nord AS

PERIODE: 2019