Thon Hotell Harstad

Oppdrag
- Rådgiver byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE: 

INDIRA har vært engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av Consto Nord AS ved oppføringen av ny hotell- og konferansedel og renovering av eksisterende bygningsmasse ved Thon hotell Harstad. Det nye bygget består av 5 plan, der plan 1 består av fellesarealer (garderober og toaletter), plan 2 konferansesal og resterende plan hotellrom. Den nye delen bygges vegg i vegg med det eksisterende hotellet. I tillegg er eksisterende hotellbygg i Sjøgata 7 renovert, hvor Indira har bistått med kontroll av eksisterende konstruksjoner og prosjektering av ny heissjakt utvendig. Areal: 2.100 m2 nybygg og 1.65 m2 rehabilitering.

INDIRAs oppgave har vært totalstabilitet og detaljprosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner samt vurdering og fastsettelse av bæresystem.

På grunn av store spenn over konferansesalen ble det prosjektert samvirkebjelker bestående av deltabjelker fra Peikko og plasstøpte betongvegger. Prosjekteringen av samvirkebjelker var ett samarbeid mellom INDIRA og Peikko. 

Se link:

Byggeindustrien

INDIRA benyttet TEKLA til modellering av betong- og stålkonstruksjoner i 3D, samt produksjon av arbeidstegninger. Vi 3D-modellerte blant annet armeringsføring i plasstøpte betongkonstruksjoner og nøyaktige knutepunkter i stålkonstruksjoner.

INDIRA er takknemlig for tilliten og stolt over å ha benyttet sin kompetanse til det beste for Consto Nord AS.

OPPDRAGSGIVER: Consto Nord AS

PERIODE: 2019 - 2020

Thon hotell nettside