Park 34

Oppdrag
- Rådgiver Byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira AS har vært engasjert av Consto Nord AS for å bistå med detaljprosjektering av betong og stålkonstruksjoner for samt utarbeidelse av verkstedtegninger. Boligblokken består av parkeringskjeller og 5 etasjer med leiligheter. Arealet er på ca 2.400 m2.

OPPDRAGSGIVER: Consto Nord AS

PERIODE: 2020-2021