Hotell Richard With

Oppdrag
- Rådgiver byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av Hotell Richard With AS ved oppføringen av nytt hotell på Stokmarknes. Det nye hotellet består to bygg med felles 1.etasje. Byggene er på henholdsvis 7 og 8 etasjer.  Der plan 1 består av resepsjon, restaurant/bar/lounge, kjøkken, treningsrom, tekniske rom, varemottak og personalrom/toaletter. Plan 2 består av konferansesal, Møterom, tekniske rom, toaletter og hotellrom. Plan 3-7 består av hotellrom. Øverste plan I begge bygg består av tekniske rom. Det er totalt 159 hotellrom. Areal er på ca 9.100 m2.

INDIRAs oppgave er utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag. INDIRA har i detaljprosjekteringsfasen ansvar for totalstabilitet og detaljprosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner. Vurdering og fastsettelse av bæresystem utføres også av INDIRA.

 INDIRA benytter TEKLA til modellering av betong- og stålkonstruksjoner i 3D, samt produksjon av arbeidstegninger. Vi 3D-modellerer blant annet armeringsføring i plasstøpte betongkonstruksjoner og nøyaktige knutepunkter i stålkonstruksjoner.

INDIRA er takknemlig for tilliten og involverer sin kompetanse til det beste for Hotell Richard With AS.

OPPDRAGSGIVER: Hotell Richard With AS

PERIODE: 2020-2022

Illustrasjon VIS A VIS arkitekter