Betongkar Nordlaks Mørsvik

Oppdrag
- Rådgiver byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA AS bisto Nordlaks Smolt AS med detaljprosjektering av 3 nye betongkar for fiskeoppdrett i Mørsvik. Karene har en innvendig diameter på 14.4m og er dimensjonert og sertifisert iht. NS 9416:2013 Landbasert akvakulturanlegg for fisk. Dette innebærer blant annet at det er dimensjonert for jordskjelv og roterende bølge.

Vi er stolte av å benytte vår kompetanse innen byggeteknikk på dette spennende oppdraget.

OPPDRAGSGIVER: Nordlaks Smolt AS

PERIODE: 2020