Kontorbygg Statnett

Oppdrag:
- Ansvarlig søker
- Prosjektering byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av totalentreprenør Skanska ifm. etablering av nytt kontorbygg for Statnett i Narvik. I prosjektet ivaretok INDIRA rollene som prosjekteringsleder, ansvarlig søker, rådgivende ingeniør for byggteknikk, brann og bygningsfysikk, samt rasutredning.

 

Oppdragsgiver: Skanska

Periode: 2013 – 2014