Kontorbygg Statnett

Oppdrag:
- Ansvarlig søker
- Prosjektering byggeteknikk

03.11.202009:01 Hilde Normark

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av totalentreprenør Skanska ifm. etablering av nytt kontorbygg for Statnett i Narvik. I prosjektet ivaretok INDIRA rollene som prosjekteringsleder, ansvarlig søker, rådgivende ingeniør for byggteknikk, brann og bygningsfysikk, samt rasutredning.

OPPDRAGSGIVER

Skanska

PERIODE

2013 – 2014

TJENESTER

Prosjekteringsledelse
Ansvarlig søker
Rådgivende ingeniør for byggteknikk
Brann og bygningsfysikk
Rasutredning

, click to open in lightbox