Frydenlundsgt. 31 - Leilighetsbygg

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av totalentreprenør Laksaa AS samt av stålleverandør Ofoten Mek for byggeteknisk prosjektering av plasstøpt betong, stålkonstruksjoner og totalstabilitet ifm. etableringen av Frydenlundgata 31.
Det nye 4 etasjes leilighetsbygget består av åtte leiligheter og parkering i underetasjen.

OPPDRAGSGIVER: Laksaa AS

PERIODE: 2013 – 2014