Tilbygg HABU

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av totalentreprenør Laksaa AS for byggeteknisk prosjektering av plasstøpte fundamenter og kranbaner i stål ifm. etableringen av nytt tilbygg for HABU. I tillegg hadde Indira ansvaret for byggets totalstabilitet og utførte enkel jordskjelvvurdering.

Indira bistod også stålleverandør Ofoten Mek med detaljprosjektering av bæresystem i stål og mesanin, samt utarbeidelse av verkstedtegninger.

OPPDRAGSGIVER: Laksaa AS

PERIODE: 2014 – 2015