Villa Furugården

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA var engasjert som rådgivende ingeniør byggteknikk for å detaljprosjektere nytt tilbygg samt ombygging av eksisterende bygg, når totalentreprenør Losvik bygg AS rehabiliterte og bygget ut Villa Furugården. I tillegg hadde Indira ansvaret for nybyggets totalstabilitet og enkel jordskjelvvurdering.

Narvik boligstiftelse var byggherre for prosjektet som inneholder dagsenter og leiligheter.

Nybygget er på ca. 650 kvadratmeter og ligger mellom eksisterende bygninger i Kongleveien 3 i Narvik.

OPPDRAGSGIVER: Losvik bygg AS
PERIODE: 2015