Varden Trafostasjon

Oppdrag:
- Byggeledelse
- Prosjektledelse
- Uavhengig kontroll

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av Troms Kraft Nett AS for å ivareta byggeledelsen ifm. etableringen av ny trafostasjon på Varden i Tromsø.

Varden Transformatorstasjon er ca 650 m2 og har et bruttoareal på ca 1400 m2 fordelt på 3 plan. 

Prosjektet var inndelt i en entreprise for alle bygningsmessige arbeider inkl byggets tekniske installasjoner samt grunnarbeider og utenomhusarbeider. Og med egne entrepriser på høyspentanlegget, henholdsvis kontroll- og apparatanlegg og transformatorer.

OPPDRAGSGIVER: Troms Kraft Nett AS

PERIODE: 2016 – 2017