Fornyelsesprosjekter Jernbaneverket Narvik

Oppdrag:
- Byggeledelse
- SHA-ledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har i 2015 vært engasjert av Jernbaneverket som byggeleder og koordinator for utførelsesfasen mhp SHA for bl.a. fasaderehabilitering av Lokverksted og diverse arbeider ved Narvik Stasjon, samt i forbindelse med rivingsobjekter på verkstedtomta i Narvik.

Fasaderehabilitering av lokverksted har bl.a. bestått av rehabilitering teglfasade, utskifting av taktekking og etterisolering, dør- og vindusarbeider samt beslag- og malingsarbeider.
For å få frigjort plass på Verkstedtomta for Jernbaneverkets drift har tidligere linjeverksted og garasjebygg blitt revet. På Narvik stasjon har det vært utført rehabilitering av fasade, dreneringsarbeider og etablering av nye gjerder.

OPPDRAGSGIVER: Jernbaneverket

PERIODE: 2015