Fjernvarmetrasèer i Tromsø

Oppdrag:
- Prosjektledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira er innleid for å ivareta flere roller i fm. Kvitebjørn Varmes sine prosjekter i Tromsø. Bl.a. som prosjektleder og byggeleder i flere av prosjektene hvor Kvitebjørn Varme etablerer fjernvarmetrasèer i Tromsø.

Flere av prosjektene involverer samarbeid om nedleggelse av offentlig- og privat infrastruktur i vei.

Herunder nevnes spesielt følgende prosjekter:

  • Storgatbakken – fellesprosjekt med Tromsø kommune VA
  •  Strandkanten Delfelt 7 Etablering av VA-infrastruktur og fjernvarme på vegne av Kvitebjørn Varme (tidligere SIAS) i Selvaags utbyggingsprosjekt.

Fjernvarmeutbyggingen inkluderer også etablering av stikkledninger og oppføring av kundesentraler i områdene Breivika, Langnes, Strandkanten, Tomasjordnes og sentrum av Tromsø.

Utbygging av fjernvarmetrasèer innebærer god dialog og korrespondanse med grunneiere, Tromsø kommune ved avd. Eiendom, Park og vei og VA-avd, Troms Kraft og fiberleverandører

OPPDRAGSGIVER: Kvitebjørn Varme AS

PERIODE: 2014 – 2016

Relaterte artikler