Workinntoppen i Tromsø

Oppdrag:
- Prosjektledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av Consto AS for å ivareta prosjektledelse i tidligfasen med et boligprosjekt på toppen av Tromsøya.

Prosjektet er stort i Tromsømålestokk da det innbefatter etablering av rundt 450 leiligheter.

Prosjektet er delt inn i fire byggetrinn, hvorav første byggetrinn på 100 leiligheter planlegges ferdigstilt sommeren 2016.

OPPDRAGSGIVER: Consto AS

PERIODE: 2014