Narvik avløpsrenseanlegg

Oppdrag:
- Byggeledelse
- SHA-ledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Nytt renseanlegg tilpasset dagens krav. Byggets grunnflate er på ca. 375 m2 og har to etasjer i tillegg til kjeller. Rensetrinnet består av siler.

Prosjektet er gjennomført med detaljprosjektering og to entrepriser; E1-Prosesstekniske installasjoner og E2-Bygg. Bygget var ferdigstilt høsten 2017.

OPPDRAGSGIVER: Narvik Vann KF

PERIODE: 2016 – 2017

Kjetil Janson