Narvik avløpsrenseanlegg

Oppdrag:
- Byggeledelse

03.11.202008:31 Hilde Normark

PROSJEKTBESKRIVELSE

I henhold til hovedplan avløp 2011-2020 skal eksisterende renseanlegg i Taraldsvik ombygges for å klare rensekravene.

I forbindelse med skisseprosjekt utarbeidet i mars 2014 ble det konkludert med at eksisterende bygg var i for dårlig stand i henhold til dagens krav og det ble bestemt at nytt bygg skulle bygges. Nytt bygg er planlagt plassert nedenfor dagens renseanlegg. Byggets grunnflate vil bli på ca. 375 m2og vil være på to etasjer i tillegg til kjeller. Eksisterende utslippsledninger vil bli benyttet. Rensetrinnet vil bestå av siler.

Skisse- og forprosjekt er gjennomført i 2014. Reguleringsplan ble vedtatt i Narvik bystyre 27.08.2015. Detaljprosjekteringen er delt opp i to entrepriser; E1-Prosesstekniske installasjoner og E2-Bygg. Oppstart bygging juni 2016, med ferdigstillelse høsten 2017.
Byggeledelse/KU: Indira Management AS. Trond Mikaelsen/Harald Henriksen
Entreprenør:
E1: Salsnes Filter AS, Thomas Hestmo
E2: NCC AS, anleggsleder Alf-Einar Eliassen
Prosjektleder: Narvik Vann, Åse Soleng

OPPDRAGSGIVER

Narvik VAR KF

PERIODE

2016 – 2017

TJENESTER

Byggeledelse

Kjetil Janson
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox