PET-senter UNN Tromsø

Oppdrag:
- Byggeledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira har vært engasjert som byggeledere for grunnarbeidene ifm. etablering av nytt PET-senter for Universitets-sykehuset Nord-Norge, UNN i Breivika, Tromsø.

Prosjektet var komplekst pga. store masseuttak og sprengningsarbeider inntil eksisterende MH-bygg, UITs dyrestall og UNNs hovedinngang.

Det nye diagnosesenteret for avansert diagnostikk av kreft skal også inneholde forskningsarealer for UiT, Norges arktiske universitet og produksjonslokaler for Sykehusapotek Nord HF sin virksomhet i Tromsø. Lokalene er i tillegg tilrettelagt for forskning og undervisning i UNN. PET-senteret har en arealramme på 4. 212 kvm.

OPPDRAGSGIVER: Universitets-sykehuset Nord-Norge, UNN Tromsø

PERIODE: 2015