Fornyelse av Ofotbanens strømforsyning

Oppdrag:
- Prosjektledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira er engasjert av Jernbaneverket for å ivareta prosjektledelsen ifm. bygging og renovering av to kraftlinjer for jernbanens strømforsyning i Narvikområdet.

Hensikten med prosjektet er å sikre nok strøm til verdens nordligste elektrifiserte jernbane. Nye kryssingsspor på Ofotbanen gir også økt behov for strøm.

Totalt skal den 35 kilometer lange traséen til kraftlinjen mellom Narvik og Bjørnfjell fornyes. I tillegg skal det bygges en forsterkningslinje mellom Rombak og Bjørnfjell.

Hele prosjektet med bygging og renovering av begge linjene skal være fullført i løpet av 2016. Arbeidet vil foregå gjennom til dels krevende terreng, og vil kreve utstrakt bruk av helikopter.

OPPDRAGSGIVER: Jernbaneverket

PERIODE: 2016