Ny A-fløy UNN Tromsø

Oppdrag:
- Prosjektledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira er engasjert av Bravida Norge AS for å ivareta prosjektledelse for tekniske fag ifm. etableringen av ny A-fløy i Tromsø for UNN, Universitets-sykehuset Nord-Norge.

Det nye bygget vil bli på totalt 22.000 kvadratmeter og er teknisk svært komplekst. Teknisk andel er i størrelsesorden 35 – 40 % av total byggekostnad.

Den nye A-fløya vil romme blant annet laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking

OPPDRAGSGIVER

Bravida Norge AS

PERIODE

2015

TJENESTER

Prosjektledelse