LKAB Pakke 2B

Oppdrag:
- Prosjektledelse
- Prosjektering byggteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert av totalentreprenøren SKANSKA Norge AS for å ivareta prosjektledelse og prosjekteringsledelsen ifm. bygging av pakke 2B for LKAB i Narvik. I tillegg har INDIRA teknisk anleggsledelse med oppfølging av alle tekniske fag på byggeplass i utførelsesfasen, samt at INDIRA har ansvar for fremdriftskoordineringen av produksjonen på byggeplass.

Prosjektet omfatter bl.a. etablering av ny siktestasjon, flere omlastingspunkter/- bygg, ny prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter, ca. 920 m transportbånd med tilhørende bandganger/- tunneler, samt nytt vektanlegg for malmen. Det nye anlegget skal knyttes sammen med eksisterende, og vil bringe jernmalmen fra lagrene ned til båt i nye kai 7.

Prosjektet er teknisk komplekst og gjennomføres som et BIM- prosjekt.

OPPDRAGSGIVER

Skanska Norge AS

PERIODE

2014 – 2016

TJENESTER

Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse
Byggeledelse
Prosjekt administative tjenester