Hålogalandsbrua

Oppdrag:
- Byggeledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert gjennom Multiconsult i prosjektet Hålogalandsbrua for Statens Vegvesen.

INDIRA er takknemlig for tilliten og har involvert sin kompetanse til det beste for Statens vegvesen.  I prosjektet var vi engasjert i flere roller:

 • Byggeleder betongkontrakten, entreprenør NCC
 • Byggeleder Sluttarbeidskontrakten, Taraldsvik Maskin
 • Bistand i Stålkontrakt, entreprenør Joint Venture Hålogalandsbrua, JVH
 • Koordineringsansvarlig for fremdrift for alle entrepriser med følgende kontrakter:
  • Betongentreprise
  • Stålentreprise
  • Elektroentreprise
  • Sluttarbeidsentreprise
  • Mindre entrepriser / leveranser

Hålogalandsbrua er Norges nest lengste hengebro (1533 m). Broen er etablert over Rombaken og innkortet E6 med totalt 18 km.

Betongarbeidene for Hålogalandsbrua besto av 2 brutårn med A-form, samt betongkonstruksjoner for forankring av hovedkabler i stål. Brutårnene er fundamentert på fjell på havbunnen på hhv. -31 og -22 meters dybde. I havoverflaten kobles to senkekasser sammen av en opptil 5 meter tykk fenderplate som er litt over 42 meter lang og nesten 16 meter bred. Tårnbena er totalt hhv. 210 m og 196 m høy og forbindes like under kjørebanen med en rigel/ tverrbjelke samt er sammenkoblet i tårntoppen. Inne i brutårnene er det heis i det ene tårnbenet og trapp i det andre.

Det er medgått totalt ca. 35 000 m3 betong for å bygge brua.

Catwalk etablert før montering av hovedkabler og brudekke.

 

BYGGHERRE: Statens vegvesen

OPPDRAGSGIVER: Multiconsult for Statens vegvesen
 

PERIODE: 2013 – 2020

 

TOTAL BYGGEKOSTNAD: 3,8 MRD

Kjetil Janson
Kjetil Janson