Øvreveien 17-19, Bardufoss

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av entreprenør Consto AS for boligblokken i Øvreveien i Bardufoss kommune. Boligblokken er på ca 4.000m² og består av parkeringskjeller og 4 plan med leiligheter.

INDIRAs oppgave har vært totalstabilitet av boligblokken og prosjektering av plasstøpte konstruksjoner samt enkel jordskjelvvurdering. Vurdering og fastsettelse av boligblokkens bæresystem er utført av INDIRA. Boligblokken er oppført som et betongelementbygg. Kompletterende stålkonstruksjoner ved svalgang og balkonger er ivaretatt av INDIRA.

INDIRA benyttet TEKLA til modellering av betong- og stålkonstruksjoner, der vi har modellert armeringsføringer i plasstøpte konstruksjoner og nøyaktige knutepunkter for stål i 3D.

OPPDRAGSGIVER: Consto AS

PERIODE: 2016