Posten og Brings terminal Narvik

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk
- SHA - ledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira har vært rådgivende ingeniør byggeteknikk for detaljprosjektering av betongkonstruksjoner, jordskjelvkontroll og ansvarlig søker, når totalentreprenør Veidekke Entreprenør AS bygger Posten og Brings Terminal Narvik.

Byggetrinn 1: Terminalen er på ca. 6000 m2

Byggetrinn 2: 3 tilbygg på tilsammen 3000 m2

Prosjektet er bygget på Medby næringspark i Bjerkvik.

OPPDRAGSGIVER: Veidekke Entreprenør AS

PERIODE: 2016-2019 (2 byggetrinn)
Kjetil Janson
Kjetil Janson