Djupvik kryssingsspor

Oppdrag:
- Byggeledelse
- SHA-koordinator

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira var engasjert av Bane NOR for å ivareta byggeledelsen i forbindelse med etablering av Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen i Narvikområdet.
Oppdraget var et samarbeid med Multiconsult som bidro med ingeniørgeolog og kontrollingeniør, mens Indira innehadde roller som hovedbyggeleder samt koordinator for utførelsesfasen mhp SHA ( KU) og fremdriftskoordinator.

 Det nye kryssingssporet var planlagt for samtidig innkjør for 750 meter lange tog. Kryssningssporet har en total lengde på 1069 meter, og er lagt i enkeltsporet tunnel. Påkobling mot eksisterende spor er ved km 7,9 og 9,3. Det ble videre etablert et stikkspor øst på anleggsområdet ved nedlagt deponi på HRS. Dette sidesporet benyttes som hensettingsspor med pukklager som kan ivareta pukkbehov for drift og mindre fornyelse samt lasting/lossing av gods.

Indira er stolte over å ha vært med på å bidra i Bane Nors satsing på utvikling av jernbanen som transportveg i nordregionen.

12. Januar 2017 var det gjennomslag på den vel 830 m lange tunnelen hvor det nye kryssingssporet ble etablert. Tunnelgjennomslaget var en viktig milepæl i prosjektet Djupvik kryssingsspor som var det første kryssingssporet på Ofotbanen som vil bli en del av et eventuelt fremtidig dobbeltspor.

Se hva Fremover skriver om saken her : https://www.fremover.no/ofotbanen/bane-nor/narvik/jubel-for-historisk-salve-pa-ofotbanen/s/5-17-208711

OPPDRAGSGIVER: Bane NOR

PERIODE: 2016 – 2017
KOSTNAD: 330 MNOK
Kalle Punsvik