Skjomen & Sildvik koblingsstasjon

Oppdrag:
- Byggeledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Indira har vært engasjert av Statnett SF for å ivareta byggelederrollen ifm. reinvestering av Skjomen og Sildvik koblingsstasjon.
Det ble bygget nye stasjoner ved siden av eksisterende stasjoner i Sildvik og i Skjomen.

Utførelseskontrakten omfattet rivning av deler av eksisterende bygg og konstruksjoner, samt bygging av nye kontroll- og GIS-bygg.
Deler av det eksisterende høyspentanlegget ble revet og nytt høyspentanlegg ble montert.

Høyspentmaster ble demontert og nye fundament og master montert.

OPPDRAGSGIVER: Stanett SF

PERIODE: 2017 – 2020