Amfi Finnsnes

Oppdrag:
- Prosjektering byggeteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av entreprenør Consto AS for utvidelsen av Amfi Finnsnes i Lenvik kommune. Det ble bygget nytt handelssenter i tilknytning til eksisterende handelssenter. Senteret var på ca. 2000 m2 og besto av tre utleieenheter og varemottak.

INDIRAs oppgave har vært totalstabilitet av bygget og prosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner.

INDIRA benyttet TEKLA til 3D-modellering av betong- og stålkonstruksjoner, samt produksjon av arbeidstegninger. Vi 3D-modellerte blant annet armeringsføringer i plasstøpte betongkonstruksjoner og nøyaktige knutepunkter i stålkonstruksjoner.

OPPDRAGSGIVER: Consto AS

BYGGHERRE: Olav Thon Gruppen

ARKITEKT: AMB Arkitekter AS

PERIODE: 2017 – 2018