Wenberg Fiskeoppdrett

Oppdrag:
- Prosjektutvikling
- Prosjektleder
- Byggeleder

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som byggeleder for Wenberg Fiskeoppdrett

INDIRA er takknemlig for tilliten og stolt av å ha bidratt med sin kompetanse til det beste for Wenberg Fiskeoppdrett sitt nye administrasjon/lagerbygg på Fauske

OPPDRAGSGIVER: Wenberg Fiskeoppdrett AS

PERIODE: 2018 – 2019